Wieczorek, S. (2015). Bona stultitia. O znaczeniu paradoksów retorycznych w najstarszym żywocie św. Wojciecha. Kwartalnik Historyczny, 122(3), 417–455. https://doi.org/10.12775/KH.2015.122.3.01