Zając, P. (2016). Giovanni Andrea Archetti i Stanisław August Poniatowski. Obraz króla i wzajemnych relacji w depeszach Nuncjusza do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej z lat 1776–1784. Kwartalnik Historyczny, 123(2), 279–311. https://doi.org/10.12775/KH.2016.123.2.03