(1)
Stolicki, J. Elekcje Na urzędy Ziemskie (sejmiki Elekcyjne) W województwach Ukrainnych W Czasie Wygnania. KH 2022, 129, 5-34.