(1)
Cieśla, M. Historia Lokalna Czy międzynarodowe Sieci kontaktów – Na Marginesie Pracy Berndta Strobacha Der Hofjude Berend Lehmann (1661–1730). Eine Biografie. KH 2021, 128, 641-658.