(1)
Rodak, M. Fenomen Hazardu („hazardziku”) Ulicznego W Drugiej Rzeczypospolitej. Casus województwa wileńskiego. KH 2021, 128, 601-635.