(1)
Konończuk, W. „Wykazują najwyższą skłonność Do emigracji”: Exodus Żydów Z Imperium Rosyjskiego. Mikrohistoria Wybranych Sztetli Podlasia. KH 2020, 127, 599-633.