(1)
Kaliski, B. Wykaz skrótów. KH 2019, 125, 807-809.