(1)
Budzyński, R. O Nieznanych Listach Gustawa Manteuffla Ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego. Komunikat. KH 2019, 125, 693-704.