(1)
Szadkowski, P. Staropolskie I hiszpańskie piśmiennictwo Wojskowe XVI Wieku W kontekście Teorii Rewolucji Militarnej. Próba porównania. KH 2019, 125, 597-631.