(1)
Znamierowska-Rakk, E. Idea Narodowa W Konfrontacji Z zamysłami wspólnotowymi. Przykład Jugosławii. KH 2018, 125, 555-567.