(1)
Kieniewicz, J. Eurosarmacja. O Europie ƚrodkowej Z Perspektywy Cywilizacyjnej. KH 2013, 120, 817-823.