(1)
BaczyƄski, B. A. Sprostowanie. KH 2014, 121, 237-238.