(1)
Stobiecki, R. Niezwykła Epistolografia. O Korespondencji Stefana Kieniewicza I Henryka Wereszyckiego. KH 2015, 122, 553-564.