(1)
Borodziej, W.; Górny, M. Nowsze Badania Nad I Wojną światową W Europie Środkowo-Wschodniej I Południowo-Wschodniej (wybrane Zagadnienia). KH 2015, 122, 131-152.