[1]
2022. Tabela transliteracyjna. Kwartalnik Historyczny. 129, 3 (grudz. 2022), 792.