[1]
Nowak, A. 2022. Wiktoria Śliwowska (26 VI 1931 – 27 XII 2021). Kwartalnik Historyczny. 129, 2 (lip. 2022), 537–546.