[1]
Stolicki, J. 2022. Elekcje na urzędy ziemskie (sejmiki elekcyjne) w województwach ukrainnych w czasie wygnania. Kwartalnik Historyczny. 129, 1 (kwi. 2022), 5–34. DOI:https://doi.org/10.12775/KH.2022.129.1.01.