[1]
2021. Wykaz skrótów. Kwartalnik Historyczny. 128, 3 (grudz. 2021), 865–867.