[1]
Cieśla, M. 2021. Historia lokalna czy międzynarodowe sieci kontaktów – na marginesie pracy Berndta Strobacha Der Hofjude Berend Lehmann (1661–1730). Eine Biografie. Kwartalnik Historyczny. 128, 2 (sie. 2021), 641–658. DOI:https://doi.org/10.12775/KH.2021.128.2.06.