[1]
Konończuk, W. 2020. „Wykazują najwyższą skłonność do emigracji”: exodus Żydów z Imperium Rosyjskiego. Mikrohistoria wybranych sztetli Podlasia. Kwartalnik Historyczny. 127, 3 (grudz. 2020), 599–633. DOI:https://doi.org/10.12775/KH.2020.127.3.05.