[1]
Orzełek, A. 2020. U genezy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Powstanie i rozpad pierwszego zespołu redakcyjnego tygodnika „Za i Przeciw”. Kwartalnik Historyczny. 126, 4 (luty 2020), 721–763. DOI:https://doi.org/10.12775/KH.2019.126.4.03.