[1]
Kaliski, B. 2019. Tabela transliteracyjna. Kwartalnik Historyczny. 126, 2 (wrz. 2019), 420. DOI:https://doi.org/10.12775/21332.