[1]
Michalska, M. 2019. Niecni Słowianie, wyimaginowany fundator, benedyktyni i dzik. Tradycja fundacyjna klasztoru cystersów w Pforcie do końca XV wieku. Kwartalnik Historyczny. 126, 2 (wrz. 2019), 213–252. DOI:https://doi.org/10.12775/KH.2019.126.2.01.