[1]
Szadkowski, P. 2019. Staropolskie i hiszpańskie piśmiennictwo wojskowe XVI wieku w kontekście teorii rewolucji militarnej. Próba porównania. Kwartalnik Historyczny. 125, 3 (sty. 2019), 597–631. DOI:https://doi.org/10.12775/KH.2018.125.3.01.