[1]
Znamierowska-Rakk, E. 2018. Idea narodowa w konfrontacji z zamysłami wspólnotowymi. Przykład Jugosławii. Kwartalnik Historyczny. 125, 2 (paź. 2018), 555–567. DOI:https://doi.org/10.12775/KH.2018.125.2.14.