[1]
Kizwalter, T. 2018. Pozagrobowy żywot Rzeczypospolitej. Kwartalnik Historyczny. 125, 2 (paź. 2018), 499–505. DOI:https://doi.org/10.12775/KH.2018.125.2.09.