[1]
Kuk, L. 2018. Polska z bliska i z oddali. Przypadek Daniela Beauvois w świetle jego wspomnień. Kwartalnik Historyczny. 124, 4 (mar. 2018), 805–820. DOI:https://doi.org/10.12775/KH.2017.124.4.08.