[1]
Stobiecki, R. 2015. Niezwykła epistolografia. O korespondencji Stefana Kieniewicza i Henryka Wereszyckiego. Kwartalnik Historyczny. 122, 3 (mar. 2015), 553–564. DOI:https://doi.org/10.12775/KH.2015.122.3.06.