[1]
Kuk, L. 2017. Między wielkością a małością. Polska wobec koncertowej kakofonii mocarstw na przełomie swych dziejów (1914–1945). Kwartalnik Historyczny. 124, 1 (kwi. 2017), 123–148. DOI:https://doi.org/10.12775/KH.2017.124.1.05.