1.
Babelyuk V, Babelyuk N, Popovych I, Gozhenko A, Kyrylenko I, Korolyshyn T, Dubkova G, Kovbasnyuk M, Hubyts’kyi V, Kikhtan V, Musiyenko V, Dobrovolsky Y, Korsunskyi I, Zukow W. Effects of transcutaneous electrical stimulation with the device “VEB” ® on the human body. J Educ Health Sport [Internet]. 2022 Feb. 28 [cited 2024 Apr. 25];12(2):313-35. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/39071