1.
Mońka M, Pietraszewska J. Wskaźnik palców a budowa ciała i sprawność motoryczna mężczyzn trenujących sporty walki i nietrenujących = The digit ratio 2D:4D and body build and motoric fitness of men training martial arts and non-athletes. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Dec. 15 [cited 2023 Dec. 10];6(12):412-23. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4071