1.
Olszak C, Nowicka E, Baczewska B, Łuczyk R, Kropornicka B, Krzyżanowska E, Daniluk J. Wpływ wybranych czynników społeczno-demograficznych i medycznych na akceptację choroby w grupie osób z cukrzycą typu 2 = The influence of selected socio-demographic and medical factors on the acceptance of illness in a group of patients with type 2 diabetes mellitus. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Dec. 1 [cited 2024 May 27];6(12):11-28. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4028