1.
Warchoł-Sławińska E, Furtak-Niczyporuk M, Włoch K, Żuber A. Realizacja zaleceń lekarza rodzinnego przez pacjentów w wybranych jednostkach chorobowych = Implementation of the recommendations of the General Practice Doctor by patients in selected disease entities. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Dec. 6 [cited 2024 Apr. 24];6(12):171-83. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4043