1.
Pyskir J, Ratuszek-Sadowska D, Pyskir M, Pawlak-Osińska K, Szymkuć-Bukowska I, Hagner W. Ocena i porównanie wybranych parametrów stabilności postawy u pacjentów z zaburzeniami równowagi i osób zdrowych w badaniach stabilometrycznych = Assessment and comparison of selected parameters of posture stability in patients with balance disorders and healthy people by stabilometric analysis. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Dec. 9 [cited 2024 May 26];6(12):230-42. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4048