1.
Kosiński MA, Kosiński WA. Analiza różnic w ocenie stresu i lęku przedstartowego z wykorzystaniem testów SCAT i CSAI-2d = Analysis of differences in the evaluation of pre-competition stress and anxiety using SCAT and CSAI-2d tests. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Dec. 2 [cited 2023 Nov. 29];6(12):53-61. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4029