1.
Kropornicka B, Baczewska B, Dadej A, Krzyżanowska E, Łuczyk R, Olszak C, Nowicka E, Lorencowicz R, Muraczyńska B. Przygotowanie pacjentów z cukrzycą typu 2 do profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej = Preparing patients with type 2 diabetes to prophylaxis of diabetic foot. J Educ Health Sport [Internet]. 2017 Feb. 10 [cited 2024 Apr. 25];6(11):311-24. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3999