1.
Krzyżanowska E, Matej A, Łuczyk R, Kropornicka B, Baczewska B, Olszak C, Nowicka E, Daniluk J. Wpływ akceptacji choroby na zachowania zdrowotne pacjentów z marskością wątroby = The impact of the acceptance of the disease on the health behaviors of patients with liver cirrhosis. J Educ Health Sport [Internet]. 2017 Feb. 10 [cited 2024 Apr. 21];6(11):225-44. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3990