1.
Rogozińska AM, Karwowska M, Rybicka J, Klimczyk M. Koncepcja „Społeczeństwa wychowującego” i ciągłej edukacji w realiach współczesnej szkoły = The idea of upbringing society and permanent education in modern school. J Educ Health Sport [Internet]. 2015 Aug. 23 [cited 2023 Nov. 30];5(8):337-42. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2870