1.
Cywińska O, Gawrych S, Białkowska A, Budziejko B, Dziarkowski D, Kurtyka D, Różański G, Dobosiewicz AM, Badiuk N. Positive influence of hippotherapy on the process of improvement of children with cerebral palsy in children. J Educ Health Sport [Internet]. 2018 Nov. 30 [cited 2024 Apr. 21];8(11):813-2. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/6979