1.
Gawrych S, Białkowska A, Budziejko B, Cywińska O, Dziarkowski D, Kurtyka D, Różański G, Dobosiewicz AM, Badiuk N. Preventing and treatment of post-dural Puncture Headache. J Educ Health Sport [Internet]. 2018 Nov. 30 [cited 2024 Apr. 23];8(11):804-12. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/6973