1.
Marzec I, Budnik M, Balcerak D, Galikowska A, Ziegler A, Olszewska M. Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem z Reumatoidalnym zapaleniem stawów = Selected aspects of nursing care of patients with Rheumatoid arthritis. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Sep. 9 [cited 2024 Jul. 19];6(9):345-56. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3807