1.
Widawska-Stanisz A. Jakość usług sportowo-rekreacyjnych na przykładzie klubu fitness dla kobiet The quality of sport - recreation services with regard of fitness club for women. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Sep. 6 [cited 2023 Jun. 6];6(9):133-45. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3823