1.
Woźniak K, Ratuszek-Sadowska D, Nowacka A, Śniegocki M. Struniak w okolicy kości krzyżowej u 47 – letniej pacjentki – opis przypadku = Chordoma in the sacral spine in an 47-year-old woman – case report. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Sep. 7 [cited 2024 Jun. 17];6(9):261-7. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3802