1.
Dobosiewicz AM, ZmaczyƄska T, Podhorecka M, Zukow W. Rola skutecznej komunikacji chory-personel medyczny w procesie leczenia pacjenta hospitalizowanego = The role of effective communication between patient and medical staff in the process of inpatient care treatment. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Sep. 30 [cited 2024 Apr. 25];6(9):789-96. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3902