1.
Kulczycka KD, Kowalczyk A. Ocena zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oraz analiza zagrożeń psychospołecznych występujących na ich stanowiskach pracy – badania pilotażowe = Assessment of work ability of nurses and analysis of psychosocial risks occurring at their workplaces – pilot study. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Oct. 26 [cited 2023 Dec. 3];6(10):402-14. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3955