1.
Mrozkowiak M, Sokołowski M, Kaiser A. Próba określenia wpływu obciążenia osiowego na wybrane cechy postawy ciała szermierzy = An attempt to determine the effect of the axial load on selected posture fencers. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Oct. 23 [cited 2023 Dec. 11];6(10):309-20. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3949