1.
Siminska J, Pietkun K, Siedlecki Z, Grzyb S, Nowacka K, Hagner W, Grobelska K, Beuth W. Znaczenie diagnostyki i leczenia trombolitycznego w udarze nieokrwiennym mózgu = The importance of diagnosis and treatment thrombolytic in ischemic stroke. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Aug. 23 [cited 2024 Apr. 16];6(8):363-74. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3766