1.
Jarecka P, Fąk T. Wiedza o zdrowiu a aktywność fizyczna w stylu życia uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku na przykładzie Wrocławia = Knowledge about health and physical activity in life style among students of Universities of the Third Age on the example of Wroclaw. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Aug. 31 [cited 2023 Dec. 9];6(8):842-51. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4085