1.
Woźniak K, Ratuszek-Sadowska D, Śniegocki M. Embolizacja wewnątrznaczyniowa jako jedna z metod leczenia krwawienia podpajęczynówkowego z pękniętego tętniaka = Endovascular embolization as a method in treatment of subarachnoid hemorrhage from ruptured aneurysm. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Aug. 30 [cited 2024 May 21];6(8):681-7. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3796