1.
Pasiud K, Garczyński W. Skuteczność kompleksowej fizjoterapii ambulatoryjnej u chorych z rozpoznaniem zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej = The efficiency of complex outpatient physiotherapy in patients diagnosed with lateral epicondylitis. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Aug. 24 [cited 2023 Dec. 9];6(8):400-16. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3764